den 29 augusti 2016   English (United States) Svenska (Sverige)
 Funktioner

    

  

CD-Buss Utveckling av CD-Buss har skett med två huvudmål, dels att skapa ett verktyg för att underlätta för försäljningsbolag, typ Terminalservice i Stockholm, dels för att hantera verksamheten för arrangörer. Med verksamhet menas då kassahantering, biljetthantering, linjetrafik och statistik.

Utveckling av CD-Buss har pågått sedan mer än 25 år. Verktyget har varit Progress Klient och Databas, som är känt för tillförlitlighet och snabbhet. Progress används bland annat av försäkringsbolag, Statliga myndigheter, försvaret, sjukhus osv. Det vill säga institutioner med krav på sina datalösningar. Web-baserade lösningar med Progress som databas förekommer ganska allmänt tex. vid bokning hos Apollo resebyrå, intranet-lösning i Förenande Liv, Skandia osv. Progress Databas har samma åtkomstmöjligheter som SQL-server, Oracle, Sybase osv. Genom att använda ODBC kan frågor ställas och besvaras. Att undvika dataförlust och en pålitlig transaktionshantering är utomordenligt viktiga i dessa sammanhang. Progress Databas finns för Windows, NT-server och Unix-servrar, vilket ger stora möjligheter till individuella lösningar för varje kunds interna behov och krav.

 

CDBUSS     Logga in